CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA

Tướng tùy tâm sinh

… Nhưng tướng mạo của một người không phải là bất biến, mà có thể từng bước cải biến được. Tướng mạo cũng có thể thay đổi nhờ giáo dục và rèn luyện. Vậy để có tướng mạo đẹp chúng ta hãy thường xuyên tu dưỡng những điều sau đây: …

Xem thêm »

Cuộc sống và trò chơi

Chúng ta thường chơi không phải là chơi theo đúng nghĩa của từ này, mà chỉ là giải trí. Ta xem những trò chơi như một cách để trốn tránh thực tại, trốn tránh chính mình. Ta xem trò chơi như một nơi trú ẩn tạm thời giúp ta trốn …

Xem thêm »